Overslaan en naar de inhoud gaan

Handelaars Heusden-Dorp

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HANDELAARS HEUSDEN-DORP vzw (HHD vzw)
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.
Handelaars Heusden-Dorp wordt hierna afgekort tot HHD

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
HHD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website www.hhd.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan HHD verstrekt. HHD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw telefoon-/GSMnummer
- Bericht

WAAROM HHD GEGEVENS NODIG HEEFT
HHD verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen geven.

HOE LANG HHD GEGEVENS BEWAART
HHD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
HHD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACYVERKLARING

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website hhd.be van HHD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S
HHD gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hhd.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. HHD zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
HHD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HHD verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HHD op via info@hhd.be.
https://www.hhd.be is een website van Handelaars Heusden-Dorp vzw.

HHD is als volgt te bereiken:
Handelaars Heusden-Dorp vzw
p/a Sint Willibrordusplein 11, 3550 Heusden-Zolder
E-mailadres: info@hhd.be

Follow Us
Handelaars Heusden-Dorp vzw

Maatschappelijke zetel:
Sint Willibrordusplein 11,
3550 Heusden-Zolder
Ond.nr.: 0663.538.891
© 2022 Handelaars Heusden-Dorp vzw - Alle rechten voorbehouden.